Vi gillar samarbete

I Skara FC uppskattar vi samarbete. Att genomföra en cup i en stad av Skaras storlek kräver också samarbete. Ju fler människor som arbetar åt samma håll, desto enklare är det att driva aktiviteter i stil med en cup framåt. Under de 40 år vi drivit vår cup har vi många tack att rikta till en mängd personer i många olika organisationer. Tack, alla ni!

I år är det också många människor och organisationer som ställer upp och hjälper oss att genomföra cupen. Här kommer några exempel:

Skara Sommarland

Skandinaviens största vattenpark är ett tacksamt resmål att samarbeta med. De allra flesta barn och ungdomar har hört talas om Skara Sommarland. Parken har genomgått många förändringar genom åren och är nu en modern park som siktar på kvalitet i varje del. Det uppskattas av besökarna, inte minst våra fotbollsspelande gäster i vår cup.

Skara Näringsliv

Näringslivet är och har alltid varit en viktig samarbetspart i Skara Sommarland Cup. Det är naturligtvis bestående av ett antal organisationer och vissa arbetar mer aktivt än andra med att bidra till vår cup. Naturligt är att alla hotell och restauranger visar sig från sin bästa sida. Det är alltid fullbelagt under cupen. Föräldrar, syskon, far- och morföräldrar som åker med vill både sova över och äta i Skara.

Skara Kommun

En naturligt samarbetspartner under alla år är Skara Kommun. Det är självklart att skolorna i Skara öppnar sina dörrar när det är dags för cup. Utan dem skulle det aldrig gå.